© Weld-desQ/Bond-desQ

Certificeren

Lassen

Lassen is een complex proces. De kwaliteit van een eenmaal gemaakte las kan achteraf niet voordelig beinvloed worden. Daarom is het belangrijk om als bedrijf zijnde je lasprocessen te kwalificeren. Daarnaast is het belangrijk om met vaardige lassers het werk uit te voeren, vaardigheid wordt getoetst en vastgelegd in de Lasser Kwalificaties. De Lasmethodekwalificaties en Lasser Kwalificaties worden door een externe partij bijgewoond en beoordeeld. Een voorbeeld van zo’n externe partij is DNV GL. Weld-desQ is één van de examen organisaties die op het gebied van lastechniek waar aan DNV GL een licentie heeft verleend, om namens haar de examens af te nemen c.q. het proeflaswerk te beoordelen.

Kwalificeren via Weld-desQ

Kwalificeren via Weld-desQ is best eenvoudig. U kunt via het contactformulier van deze site, contact opnemen en aangeven dat u een lasmethode kwalificatie of lassers wilt kwalificeren. Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om uw wensen door te spreken, dit kan telefonisch of bij specifieke vragen kan dit ook bij u ter plaatse. U ontvangt van Weld-desQ een offerte met voorwaarden en werkwijze van Weld-desQ voor het kwalificeren van lasmethoden en/of lassers. Vervolgens kunnen bij uw bedrijf de kwalificaties afgenomen worden. Weld-desQ komt dan langs om de kwalificaties bij te wonen namens DNV GL. De kwalificaties worden afgenomen volgens certificatievoorwaarden en regelementen van DNV. Voor meer informatie: klik op het logo van DNV. Als de lassen visueel accoord zijn bevonden, kan het vervolgtraject ingezet worden naar certificatie van de lassen en/of lasser. Na afronding van de benodigde niet-destructieve beproevingen en destructieve- beproevingen, indien met goed resultaat, wordt door Weld-desQ het dossier compleet gemaakt en wordt aan DNV GL verzocht een certificaat uit te geven op basis van dit dossier.

Lasmethodekwalificaties

Lasmethodekwalificaties op basis van NEN-EN-ISO 15613, NEN-EN-ISO 15614-serie ASME section IX AWS D.1.serie.

Lasser Kwalificatie

De certificatie en kwalificatie van lassers, kan uitgevoerd worden op basis van de volgende normen: NEN-EN-ISO 9606-serie NEN-EN-ISO 14732 ASME section IX AWS D.1.serie De Lasser Kwalificatie wordt uitgegeven als een persoons certificatie. DNV is hiervoor geaccrediteerd door de raad van accreditatie volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17024.
Weld-desQ Tomatenmarkt 32 1681 PH Zwaagdijk-Oost 06-14037444 info@weld-desq.nl www.weld-desq.nl
© Weld-desQ/Bond-desQ

Certificeren

Lassen

Lassen is een complex proces. De kwaliteit van een eenmaal gemaakte las kan achteraf niet voordelig beinvloed worden. Daarom is het belangrijk om als bedrijf zijnde je lasprocessen te kwalificeren. Daarnaast is het belangrijk om met vaardige lassers het werk uit te voeren, vaardigheid wordt getoetst en vastgelegd in de Lasser Kwalificaties. De Lasmethodekwalificaties en Lasser Kwalificaties worden door een externe partij bijgewoond en beoordeeld. Een voorbeeld van zo’n externe partij is DNV GL. Weld-desQ is één van de examen organisaties die op het gebied van lastechniek waar aan DNV GL een licentie heeft verleend, om namens haar de examens af te nemen c.q. het proeflaswerk te beoordelen.

Kwalificeren via Weld-desQ

Kwalificeren via Weld-desQ is best eenvoudig. U kunt via het contactformulier van deze site, contact opnemen en aangeven dat u een lasmethode kwalificatie of lassers wilt kwalificeren. Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om uw wensen door te spreken, dit kan telefonisch of bij specifieke vragen kan dit ook bij u ter plaatse. U ontvangt van Weld-desQ een offerte met voorwaarden en werkwijze van Weld-desQ voor het kwalificeren van lasmethoden en/of lassers. Vervolgens kunnen bij uw bedrijf de kwalificaties afgenomen worden. Weld-desQ komt dan langs om de kwalificaties bij te wonen namens DNV GL. De kwalificaties worden afgenomen volgens certificatievoorwaarden en regelementen van DNV. Voor meer informatie: klik op het logo van DNV. Als de lassen visueel accoord zijn bevonden, kan het vervolgtraject ingezet worden naar certificatie van de lassen en/of lasser. Na afronding van de benodigde niet-destructieve beproevingen en destructieve-beproevingen, indien met goed resultaat, wordt door Weld-desQ het dossier compleet gemaakt en wordt aan DNV GL verzocht een certificaat uit te geven op basis van dit dossier.

Lasmethodekwalificaties

Lasmethodekwalificaties op basis van NEN-EN-ISO 15613, NEN-EN-ISO 15614-serie ASME section IX AWS D.1.serie.
Weld-desQ Tomatenmarkt 32 1681 PH Zwaagdijk- Oost 06-14037444 info@weld-desq.nl www.weld-desq.nl