Weld-desQ Tomatenmarkt 32 1681 PH Zwaagdijk-Oost 06-14037444 info@weld-desq.nl www.weld-desq.nl
© Weld-desQ/Bond-desQ

Activiteiten

Kwaliteitssystemen

Lassen is een speciaal proces, daarom is het belangrijk dit proces goed te beheersen. Een kwaliteitssyteem kan u daarbij helpen. In sommige bedrijfstakken is dit zelfs een verplichting, denk aan constructiewerkzaamheden of bouwen van drukvaten. U kunt mij benaderen voor de volgende werkzaamheden: Inrichten/optimaliseren van een algemeen kwaliteitssysteem op basis van NEN EN ISO 3834; Inrichten/optimaliseren van een kwaliteitssysteem voor constructiewerkzamheden op basis van EN 1090; Begeleiding PED-traject leidingen en /of drukvaten. Ook kunt u mij benaderen voor een interne audit op gebied van lassen. Ik heb trainingen gevolgd op gebied van interne audits, maar ook een training Lead-auditor.

Inspecties

Vaak wordt er door opdrachtgevers geeïst dat de lassen visueel geïnspecteerd worden. Een goede visuele inspectie wordt gebaseerd op de geldende normen voor keuring en acceptatiecriteria. Weld-desQ kan deze visuele inspectie voor u uitvoeren. Ik ben visueel lasinpecteur VTw2 opgeleid en ben gecertificeerd IWI-C.

Certificeren

Voor het kwalificeren van lasmethodekwalifcaties en/of lassers, kan Weld-desQ de kwalificaties bijwonen. Weld-desQ is één van de examen organisaties die op het gebied van lastechniek waar aan DNV GL een licentie heeft verleend, om namens haar de examens af te nemen c.q. het proeflaswerk te beoordelen. Voor meer informatie, zie het tabblad “certificeren”. Zijn uw lassers al gecertificeerd, maar wilt u deze papieren tijdig en op juiste manier laten verlengen? Ook dan kan Weld-desQ u hierbij ondersteuning bieden.

Monitoren fabricageproces

In de aanleg van leidingen of het fabriceren van drukvaten is het belangrijk dat het fabricageproces van het begin tot het eind gevolgd wordt. Weld-desQ verricht dit soort werkzaamheden onder andere voor grote opdrachtgevers zoals bij voorbeeld Tata Steel. Ook kan Weld-desQ de papierstroom voor de aannemer hiervoor controleren en desgewenst bijhouden. Hierbij te denken aan: het opstellen van fabricagedocumenten, het bijhouden van LISL’s en NDO-rapporten, controle materiaalcertificaten etcetera.

Lasregistratie

Één van de specialismen van Weld-desQ is het bijhouden van documenten voor het aanleggen van transportleidingen. Door 20 jaar te hebben gewerkt bij een grotere aannemer in aanleg van pijpleidingen, is mijn ervaring in dit werk groot. Het bijhouden van de certificaten, chargenummers, LISL’s is het werk waarmee ik gegroeid ben naar de persoon met werkervaring die ik nu ben. Kwaliteitsbeheersing van grote leidingtrajecten voor water, gas of warmte is mijn passie.

Bond-desQ

De wereld staat niet stil, innovaties en procesverbeteringen zijn aan de orde van de dag. Zo ook in de wereld van staal. Steeds meer en meer worden constructies en/of producten lichter en sterker uitgevoerd. Dit onder andere door hogere sterktestalen en/of combinaties van meerdere materialen. Lassen is een prachtig vak met ongekende mogelijkheden. Echter ook met beperkingen. Daarom is Weld-desQ de verbinding aangegaan met Bond-desQ. Alles op gebied van lijmen. Dus als lassen geen optie is, kunt u ook bij ons terecht voor technische ondersteuning op gebied van lijmen. Hiervoor hebben wij een aparte site: www.Bond-desQ.nl
Weld-desQ Tomatenmarkt 32 1681 PH Zwaagdijk- Oost 06-14037444 info@weld-desq.nl www.weld-desq.nl
© Weld-desQ/Bond-desQ

Activiteiten

Kwaliteitssystemen

Lassen is een speciaal proces, daarom is het belangrijk dit proces goed te beheersen. Een kwaliteitssyteem kan u daarbij helpen. In sommige bedrijfstakken is dit zelfs een verplichting, denk aan constructiewerkzaamheden of bouwen van drukvaten. U kunt mij benaderen voor de volgende werkzaamheden: Inrichten/optimaliseren van een algemeen kwaliteitssysteem op basis van NEN EN ISO 3834; Inrichten/optimaliseren van een kwaliteitssysteem voor constructiewerkzamheden op basis van EN 1090; Begeleiding PED-traject leidingen en /of drukvaten. Ook kunt u mij benaderen voor een interne audit op gebied van lassen. Ik heb trainingen gevolgd op gebied van interne audits, maar ook een training Lead-auditor.

Inspecties

Vaak wordt er door opdrachtgevers geeïst dat de lassen visueel geïnspecteerd worden. Een goede visuele inspectie wordt gebaseerd op de geldende normen voor keuring en acceptatiecriteria. Weld-desQ kan deze visuele inspectie voor u uitvoeren. Ik ben visueel lasinpecteur VTw2 opgeleid en ben gecertificeerd IWI-C.

Certificeren

Voor het kwalificeren van lasmethodekwalifcaties en/of lassers, kan Weld-desQ de kwalificaties bijwonen. Weld-desQ is één van de examen organisaties die op het gebied van lastechniek waar aan DNV GL een licentie heeft verleend, om namens haar de examens af te nemen c.q. het proeflaswerk te beoordelen. Voor meer informatie, zie het tabblad “certificeren”. Zijn uw lassers al gecertificeerd, maar wilt u deze papieren tijdig en op juiste manier laten verlengen? Ook dan kan Weld-desQ u hierbij ondersteuning bieden.

Monitoren fabricageproces

In de aanleg van leidingen of het fabriceren van drukvaten is het belangrijk dat het fabricageproces van het begin tot het eind gevolgd wordt. Weld-desQ verricht dit soort werkzaamheden onder andere voor grote opdrachtgevers zoals bij voorbeeld Tata Steel. Ook kan Weld-desQ de papierstroom voor de aannemer hiervoor controleren en desgewenst bijhouden. Hierbij te denken aan: het opstellen van fabricagedocumenten, het bijhouden van LISL’s en NDO-rapporten, controle materiaalcertificaten etcetera.

Lasregistratie

Één van de specialismen van Weld-desQ is het bijhouden van documenten voor het aanleggen van transportleidingen. Door 20 jaar te hebben gewerkt bij een grotere aannemer in aanleg van pijpleidingen, is mijn ervaring in dit werk groot. Het bijhouden van de certificaten, chargenummers, LISL’s is het werk waarmee ik gegroeid ben naar de persoon met werkervaring die ik nu ben. Kwaliteitsbeheersing van grote leidingtrajecten voor water, gas of warmte is mijn passie.

Bond-desQ

De wereld staat niet stil, innovaties en procesverbeteringen zijn aan de orde van de dag. Zo ook in de wereld van staal. Steeds meer en meer worden constructies en/of producten lichter en sterker uitgevoerd. Dit onder andere door hogere sterktestalen toe te passen of combinaties van meerdere materialen. Lassen is een prachtig vak met ongekende mogelijkheden. Echter ook met beperkingen. Daarom is Weld-desQ de verbinding aangegaan met Bond-desQ. Alles op gebied van lijmen. Dus als lassen geen optie is, kunt u ook bij ons terecht voor technische ondersteuning op gebied van lijmen. Hiervoor hebben wij een aparte site: www.Bond-desQ.nl